0

قبرس شمالی

قبرس شمالی مخاطبین عزیز جهان رو، در این قسمت داستان و روند مهاجرت تحصیلی یکی از دانشجویان دانشگاه EMU  قبرس شمالی را خواهید خواند که از طریق دوستان و شرکت جهان رو با کشور قبرس شمالی آشنا گشته و این کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب نمودند، این مقاله به تقاضای شرکت جهان رو و از زبان شخص متقاضی چند سال قبل ما، تهیه شده است و در خلال مطالب آن سعی شده لینک موارد مفید در قسمت های مربوطه ...

اطلاعات بیشتر
Languages »